Licencja na publikowanie informacji prasowych

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, a sporadycznie również nadużyciami w zakresie sposobu wykorzystywania informacji prasowych, wyjaśniamy zasady, na jakich Agencja PR Empemedia udostępnia swoje informacje prasowe oraz materiały eksperckie.

Każda redakcja ma prawo do:

  • bezpłatnej publikacji otrzymanego tekstu,
  • zmiany tytułu,
  • zmiany leadu,
  • przeredagowania treści (o ile nie zmieni to sensu ani intencji wynikających z
    pierwotnej wersji tekstu),
  • dokonania zmian w tekście (za wyjątkiem zmieniania treści cytatów),
  • włączenia dowolnych fragmentów otrzymanego tekstu do dowolnej, innej publikacji,

pod następującymi warunkami:

  • jeśli w publikacji zachowane zostaną cytaty, zachowane zostanie także imię, nazwisko oraz nazwa firmy, jaką reprezentuje autor wypowiedzi,
  • jeśli w publikacji cytaty zostaną usunięte (lub tekst ich nie zawiera), pod tekstem, jako źródło, podana zostanie nazwa firmy, która pojawia się w przesłanym tekście.

Wykorzystanie materiałów prasowych w sposób niezgodny z powyższym licencją stanowić będzie naruszenie praw autorskich. Dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zapraszamy do kontaktu. Chętnie wyjaśnimy wszelkie wątpliwości i postaramy się pomóc w takim opracowaniu publikacji, które będzie zgodne z Państwa oraz naszymi zasadami.

Kontakt: empe(at)empemedia.pl